Дундговь аймгийн Өндөршил сумын ИТХ

Дундговь аймгийн Өндөршил сумын ИТХ

Алтан гадас одонт Өндөршил сум Алтан гадас одонт Өндөршил сум