Дундговь аймгийн Өндөршил сумын ИТХ

Санал асуулга (4)

Сумын ИТХ-ын үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй байж чаддаг уу? (13 нийт санал)
Сум хөгжүүлэх сан болон Орон Нутгийн хөгжлийн сангийн хяналтыг ямар хэлбэрээр явуулбал үр дүнтэй гэж үзэж байн вэ (14 нийт санал)
Хүүхдийн эрхийн ямар зөрчил (10 нийт санал)
Та манай сайтын аль ангилалд хандах дуртай вэ? (10 нийт санал)
Сумдууд